Dit zeggen onze opdrachtgevers over de samenwerking met AutiTalent:

Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van V&J)
Ondersteuning bij wegwerken achterstand personeelsdossiers
“Naast het feit dat je concrete resultaten behaalt, geeft het stukje maatschappelijke betrokkenheid ontzettend veel voldoening.”
Lees de praktijkcase »

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Ministerie van VWS)
Coördinatie personeelsarchief, beheer dossiers
“Er wordt altijd meegedacht en samen naar oplossingen gezocht als dit nodig is. Sterker nog, als er een probleem wordt geconstateerd, wordt dit meteen met een oplossing gepresenteerd.”
Lees de praktijkcase »

Nederlands Forensisch Instituut (Ministerie van V&J)
Controleren digitale personeelsdossiers
“AutiTalent bracht de basis goed op orde, er heeft geen enkeling geklaagd over fouten in het P-dossier.”

Immigratie- en Naturalisatiedienst (Ministerie van BZK)
Administratieve en facilitaire ondersteuning
“Het voordeel van AutiTalent boven een uitzendbureau is dat de medewerkers vaak vast in dienst zijn, waardoor je niet steeds opnieuw uitzendkrachten hoeft in te werken.”

Ministerie van Defensie
Invoer en controle van Defensiematerialen in het SAP informatiesysteem
“AutiTalent levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. De medewerkers zelf zijn boeiend door hun levenservaringen en hun openheid.”

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Digitaliseren in het kader van verhuisproject
“Fijn dat er wordt meegedacht over de beste aanpak.”

Kadaster
Diverse DIV-werkzaamheden, financiële administratie, juridische ondersteuning en ICT testwerk
“Het enthousiasme van de mensen, ze willen graag werken, heeft een positieve invloed op het project en de collega’s.”
Artikel ‘Social return in optima forma’ »
Artikel ‘Kadaster breekt lans voor autisten als secure werknemer’ »
Video-interview met Manager Facilitaire services Kadaster »

Sociale Verzekeringsbank
Digitaliseren en controle personeelsdossiers
“Kundige en grondige voorbereiding, zorgvuldige uitvoering, prima afstemming over de voortgang, proactieve houding en optimaal meedenkend in de behoefte van de klant.”

Universiteit van Amsterdam
Financiële projectenadministratie in SAP
“Wat mij het meest is bijgebleven is de begeleiding van de medewerker door AutiTalent. Men komt met grote regelmaat langs en neemt uitgebreid de tijd.”

Vitens
Opruimen en ordenen archieven diverse afdelingen
“We hebben veel geleerd van de samenwerking met de AutiTalent medewerker. Halve informatie is niet voldoende, we beseffen nu dat je duidelijk moet communiceren en opdrachten moet geven met een duidelijk begin en eind. Ook aan je eigen medewerkers.”

Hoogheemraadschap van Rijnland
Digitaliseren dossiers
De werkzaamheden van Michael zitten er op. Wij zijn heel blij en tevreden met het werk dat hij voor ons heeft verricht. Er is meer gebeurd dan we hadden durven hopen. Daardoor zijn wij stappen verder gekomen en is er heel veel informatie direct beschikbaar gemaakt voor de organisatie. Top!

Gemeente Aalten
Digitaliseren personeelsdossiers
“Wat mij aansprak was de duidelijke doelstelling van AutiTalent en de mogelijkheid om op korte termijn zaken op te starten en te realiseren.”

Gemeente Neerijnen
Schonen en structureren bouwvergunningen
“Ons archief is keurig bijgewerkt en gereed voor overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Hier hebben we nog elke dag profijt van.”

Gemeente Landsmeer
Digitaliseren WMO-dossiers en registreren in DMS Corsa
“Goede medewerkers die zorgvuldig en hard werken.”

Gemeente Wassenaar
Digitaliseren personeelsdossiers
“Wat ons is bijgebleven is de prettige en soepele samenwerking met AutiTalent!”

Gemeente Boskoop
Digitaliseren bouwvergunningen en WMO-dossiers
“AutiTalent maakt enorm veel tijd vrij voor overleg en stelt goede vragen. Een soortgelijk bedrijf zal dat niet doen.”

Gemeente Binnenmaas
Digitaliseren personeelsdossiers
Gedegen, accuraat, efficiënt, deskundig. Jullie hebben de klus op een goede manier geklaard en kwamen afspraken na.”

Gemeente Bunschoten
Digitaliseren historische foto’s
“Wij zochten een partij waar je duidelijke afspraken mee kunt maken en die oog heeft voor de diverse samenwerkende partijen en belanghebbenden binnen dit project. Dat is AutiTalent.”

Trombosedienst Leiden
Digitaliseren patiëntendossiers
“Door de inzet van AutiTalent is er geen extra druk op de eigen organisatie gekomen.”

Koninklijke Kentalis
Digitaliseren cliëntendossiers
“Zeer klantvriendelijke benadering met oog voor specifieke wensen.”
Lees de praktijkcase »

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)
Digitaliseren bestuursdossiers
“Met de inzet van AutiTalent bereiken we ons doel (wegwerken papierachterstand) én geven we de medewerkers vertrouwen en waardering voor hun werk.”

Bouman GGZ
Opruimen en ordenen archief bestuurssecretariaat
“Wij zochten een kracht die het werk in het archief leuk vond en tegelijkertijd niet in de werkzaamheden van het secretariaat ‘gezogen’ kon worden.”

Star-MDC (Medisch Diagnostisch Centrum)
Digitaliseren patiëntendossiers
“Het was ideaal dat AutiTalent de 30.000 dossiers op onze locatie kwam scannen. Bovendien kon er snel gestart worden.”

Bartiméus
Digitaliseren personeelsdossiers en batch import in Raet
“Alle dossierstukken gaan door de handen van de AutiTalent medewerkers,  een goede gelegenheid om de dossiers ook op te schonen.”

Gemiva-SVG
Digitaliseren personeelsdossiers
“Het aanbod van AutiTalent voldeed aan onze vraag en de medewerkers zijn nauw verwant aan onze doelgroep. Die gelegenheid moet je natuurlijk niet laten lopen.”

Lindenhorst-Almata
Controle digitale personeelsdossiers
“Jullie dienstverlening betekent voor ons een stuk snelheid in het totale proces en dat we onze eigen medewerkers niet hoeven te belasten met extra werk.”

MEE Veluwe
Digitaliseren cliëntdossiers
“Na het eerste oriënterende contact was er een goede klik, waardoor wij het gevoel hadden dat wij optimaal ondersteund zouden worden in het digitaliseringsproject.”

RIBW Groep Overijssel
Digitaliseren cliëntdossiers en administratief werk
“Hun kennis van zaken en schat aan ervaring hebben een grote steen bijgedragen bij de inrichting van ons proces.”

Dimence
Controle jaarafrekening energieleverancier
“Wij zijn erg blij met de snelheid waarmee deze klus geklaard is en dat het volledig voldoet aan de verwachtingen. Complimenten voor de AutiTalent medewerker.”

Middin (voorheen Steinmetz de Compaan)
Digitaliseren diverse boeken, documenten en foto’s
Prima prijs-kwaliteitverhouding.

Het Raamwerk
Digitaliseren personeelsdossiers
“De begeleiding vanuit AutiTalent voor jullie medewerker was zorgzaam, mooi om te zien hoe begaan jullie hiermee zijn.”

Leaseweb
Inventarisatie voorraad datacenter
“De begeleiding was zeer professioneel en stelde onze medewerkers ook in staat om op de juiste manier te kunnen helpen.”

NWB Bank
Digitaliseren allerlei dossiers en financieel administratief werk
“Digitaliseren van dossiers is een vak apart, meer dan je zou denken. Door dit uit te besteden aan een professionele partij kunnen wij focussen op onze core business.”

Meijers
Digitaliseren allerlei verzekeringsdossiers
“Na een vergelijking met grote zakelijke aanbieders, kwam AutiTalent er als beste uit, ook qua prijs.”
Lees de praktijkcase »

AltijdSporten.nl
Werkzaamheden in CMS webshop
“De opdracht was snel begrepen en ik voelde me direct ontlast. AutiTalent neemt zelf initiatief, denkt mee en leverde het werk goed af.”

Grontmij
Digitaliseren personeelsdossiers
“Wij hadden het vertrouwen dat de aanpak van AutiTalent het resultaat op zou leveren dat we nodig hadden.”

No Search
Administratieve werkzaamheden in website CMS
“De samenwerking met AutiTalent was een goede testperiode. Inmiddels is de medewerker bij ons in dienst.”

Danone Research
Digitaliseren proefschriften en contracten
De opdracht is uitstekend uitgevoerd. Vandaar dat we nu kijken wat er nog meer gescand kan worden.”

Office Depot BV
Digitaliseren personeelsdossiers
“Kundige medewerkers die ervoor hebben gezorgd dat onze personeelsdossiers snel en op meerdere locaties inzichtelijk zijn.”

Consumentenbond
Digitaliseren personeelsdossiers en uploaden in Raet Online
“De dossiers waren snel gescand en de AutiTalent medewerker heeft daarna nog wat ander administratief werk gedaan wat van ons veel tijd zou vergen.”

Het Utrechts Archief
Data-entry historische kaartjes
“Sympathiek en klantgericht bedrijf, prettige samenwerking.”

Dopingautoriteit
Digitaliseren ordners met (wetenschappelijke) artikelen
“Het resultaat is ruimtewinst en snel en gericht toegang tot de informatie.”

CNV Rechtshulp
Digitaliseren ordners met archiefmateriaal
“Goede service, afspraak is afspraak. Ook toen de medewerker onverhoopt ziek was, werd het werk uitgevoerd door AutiTalent.”

Centrum voor Wiskunde en Informatica
Digitaliseren personeelsdossiers en registreren in Exact
“AutiTalent doet ontzettend haar best om de klus hélémaal te klaren. Geen uurtje-factuurtje.”

Lees de praktijkcase »

Regionaal Archief Rivierenland
Scanklaar maken burgelijke stand en bevolkingsregisters
“Zelden iemand ontmoet die werkzaamheden -waarvan wij ‘arrogante archivarissen’ vaak zeggen dat het saai en geestdodend is- zo nauwgezet en goed uitvoert.”

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn
Kwijtscheldingsdossiers scannen en registreren in Decos
“AutiTalent heeft oprechte aandacht voor zowel de opdrachtgever, de medewerkers van de opdrachtgever als voor haar eigen medewerkers. Precies zoals het hoort, maar wat je toch te weinig ziet in de praktijk.”