Elke werkgever heeft of krijgt er mee te maken: de Participatiewet. Samen zijn we verantwoordelijk voor het creëren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. AutiTalent helpt u graag om dit op een succesvolle manier te doen.

Wij geloven in de kracht van onze medewerkers met autisme. Organisaties die al met ons samenwerkten, hebben ervaren dat de inzet van een medewerker met autisme echt bijzondere resultaten en rendement oplevert. De Participatiewet is dus geen moetje, maar een welkom duwtje in de rug.

Er zijn veel verschillende manieren om invulling te geven aan de Participatiewet. Samen met opdrachtgevers zoeken we naar de best passende invulling. AutiTalent kan u bijvoorbeeld adviseren over passend werk, een quickscan functiecreatie uitvoeren, de werving en selectie van mensen met autisme verzorgen en begeleiding op de werkplek bieden. Goed om te weten: inhuur via AutiTalent telt ook mee voor de banenafspraak.

Lees meer over onze diensten:

ACHTERGROND­INFORMATIE

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid doet dit voor 25.000 mensen.

Quotumwet
De Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten is een aanvulling op de Participatiewet. Werkgevers en overheid proberen met de banenafspraak eerst zelf om meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Als dat niet lukt, treedt de quotumheffing in werking. Die regeling verplicht een werkgever om een deel van het personeelsbestand uit werknemers met een arbeidsbeperking te laten bestaan (of jaarlijks per niet-ingevulde werkplek € 5.000 te betalen). Het quotum geldt niet voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers (40.575 verloonde uren per jaar). Het quotum zou voor het eerst in 2017 kunnen gelden, maar dit gaat niet gebeuren, want uit de eerste officiële meting blijkt dat de werkgevers op koers liggen.

In 2016 heeft het kabinet voor het eerst gecontroleerd of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald: 6.000 banen door werkgevers en 3.000 door de overheid. Elke baan (25,5 arbeidsuren per week) die gecreëerd is vanaf 1 januari 2013 telt mee. Uit de meting blijkt dat er in het bedrijfsleven 15.604 banen zijn bijgekomen en binnen de overheid 5.453 banen zijn gerealiseerd. Van de gecreëerde banen worden er 12.277 ingevuld als inleenverband, waartoe ook de detachering via AutiTalent behoort.

De komende jaren moet het aantal banen blijven stijgen om te voorkomen dat de quotumheffing alsnog wordt ingevoerd. De volgende doelstelling is voor eind 2016: 20.500 banen (14.000 in het bedrijfsleven en 6.500 in de overheid). De resultaten van 2016 worden in de zomer van 2017 bekend.

Meer informatie
De Rijksoverheid heeft een kennisdocument gepubliceerd waarin antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen over de banenafspraak en quotumheffing. Bijvoorbeeld over wie precies tot de doelgroep behoort en welke banen wel en niet tellen. Op naar de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperkinhg

Op naar de 100.000 is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.