Al onze medewerkers en kandidaten hebben een vorm van autisme. Mensen met autisme hebben een andere informatieverwerking in de hersenen. De uitingsvormen van autisme zijn divers en er zijn individuele verschillen. Mensen met autisme kunnen problemen ondervinden met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Dit kan ertoe leiden dat zij moeite hebben met bepaalde werksituaties. Door onze passende begeleiding en aandacht voor de juiste werkomgeving, kunnen onze medewerkers tot bloei komen, zowel persoonlijk als in hun werk.

Bijzondere talenten
Autisme brengt beperkingen maar ook bijzondere talenten met zich mee. Onze medewerkers kunnen specifieke taken zeer goed uitvoeren. Door passend werk te bieden bij hun talenten, helpen wij hen hun sterke kant succesvol te benutten. Sterke kwaliteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Oog voor detail
 • Logisch denkvermogen
 • Sterke focus en langdurige concentratie
 • Nauwgezet en gestructureerd werken
 • Perfectionisme
 • Technisch en cijfermatig inzicht
 • Groot arbeidsethos (betrouwbaar, harde werkers)

Passende werkomgeving
Mensen met autisme zijn gebaat bij passend werk en een passende werkomgeving. Omdat iedereen uniek is, leggen wij u altijd duidelijk uit wat de beste omstandigheden zijn voor de medewerker die bij u komt werken. Enkele algemene aandachtspunten bij het werken met onze medewerkers zijn:

 • Rustige werkplek (geen drukke kantoortuin)
 • Zoveel mogelijk één vast aanspreekpunt
 • Duidelijke communicatie
 • Concrete werkplanning
 • Stresssituaties (bijvoorbeeld deadlines) zoveel mogelijk vermijden
 • Zorg voor voorspelbaarheid, tijdig voorbereiden op veranderingen
 • Flexibiliteit in werkdagen en -tijden, rustig opbouwen
 • Klantcontact liever via e-mail dan telefonisch
 • Minder behoefte aan sociale activiteiten, zoals bedrijfsuitjes of lunches

Goede voorbereiding
De talenten van onze medewerkers komen goed tot hun recht bij de juiste arbeidsomstandigheden. Een goede voorbereiding speelt hierbij een grote rol. Daarom bereiden wij de inzet van onze medewerkers zorgvuldig voor:

 • Het passend maken van de werkzaamheden
 • Het maken van een gedetailleerde werkinstructie
 • De inrichting van een prikkelarme werkplek
 • Het geven van voorlichting over autisme aan collega’s

Uiteraard zijn wij aanwezig op de eerste werkdag en ook gedurende het traject zorgen wij voor de juiste begeleiding, eventueel aangevuld met jobcoaching.

Werken met mensen met autisme
Voor veel werkgevers is het werken met mensen met autisme nog onbekend terrein. Terwijl zij juist veel profijt kunnen hebben van de bijzondere talenten van deze doelgroep. Bovendien zorgen werknemers met autisme voor diversiteit in een bedrijf. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een betere en open werksfeer tot gevolg heeft.
Met kleine aanpassingen en de juiste begeleiding kunt u iemand met autisme aan een volwaardige baan helpen. En profiteert u tegelijkertijd van professionele resultaten. Dàt is maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar helpen wij u graag bij!

1421

Kadaster

DIV, financiële administratie en ICT testwerk

“Het enthousiasme van de mensen, ze willen graag werken, heeft een positieve invloed op het project en de collega’s.”

1488

Vitens

Opruimen en ordenen archief

“We hebben veel geleerd van de samenwerking met de AutiTalent medewerker. Halve informatie is niet voldoende, we beseffen nu dat je duidelijk moet communiceren en opdrachten moet geven met een duidelijk begin en eind. Ook aan je eigen medewerkers.”